Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Jenny Bendix Becker

Jenny Bendix Becker

Jenny Bendix Becker (f. 1987) har været tilknyttet forlaget siden 2009. Hun løser diverse redaktionsopgaver.