Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Kerstin Wickman

Kerstin Wickman

Kerstin Wickman er tidligere professor i designhistorie på Konstfack, Stockholm. Hun har forelæst om skandinavisk kunsthåndværk og design rundt om i verden og har skrevet om disse emner siden slutningen af 1960’erne, bl.a. i magasinet Form. Hun har som redaktør og forfatter bidraget til mere end fyrre bøger om design og brugskunst, bl.a. Scandinavian Design Beyond the Myth og Design: Stockholm. Derudover har hun bl.a. skrevet bøgerne Signe Persson-Melin, keramiker och formgivare; 10-gruppen; Petra Westermark – textila bilder og Peter de Wit – en mästare i guld. I en årrække har hun været svensk repræsentant ved World Crafts Council, og det var hende der tog initiativ til rådets vandreudstilling, ”The Bowl”. I 1990-1992 var hun ansvarlig for udstillingen ”Suecia Forma y Diseño” i Latinamerika. Fra 1990-2000 var hun sekretær i den svenske regerings Form- og designkommission. 2005-2007 sad hun i Statens Kunstfonds udvalg for design og kunsthåndværk i Danmark. Hun sidder i flere bestyrelser og har deltaget i talrige juryer for design og kunsthåndværk.

Hun blev i 1999 tildelt Torsten og Wanja Söderbergs pris.

Kerstin Wickman is a former professor of design and crafts history at Konstfack, Stockholm. Professor Wickman has lectured on Scandinavian craft and design internationally and has written about these issues since the late 1960s, notably articles for the Swedish magazine Form. Kerstin Wickman edited and contributed to more than forty books, including Scandinavian Design Beyond the Myth and Design: Stockholm and she has written books such as Signe Persson-Melin, keramiker och formgivare, 10-gruppen, Petra Westermark - textila bilder, and Peter de Wit - en mästare i guld. She was the Swedish representative at the World Crafts Council and she initiated the Council’s touring exhibition “The Bowl”. In 1990-1992 she was responsible for the exhibition “Suecia Forma y Diseño” in Latin America. 1990-2000 she was a secretary of the Swedish Government’s Commission on Form and Design. She is a member of multiple boards and sat in numerous juries of Arts and Crafts.

In 1999 she was awarded the Torsten and Wanja Söderberg Prize.

Arje Griegst. Guldsmed, designer og billedhugger //Goldsmith, Designer and Sculptor