Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Martin Hammerich - kunst og dannelse i Guldalderen » Pressen skrev

Pressen skrev

Det dannede fyrtårn, der lyste guldalderen op

"Politiker og skolemand Martin Hammerich får endelig sit velfortjente monument i smuk bog ...
Der er kælet for alt, fra overtrækspapir og forsatser til opsætning, typografiog reproduktioner. Man siger, at bogen er døende.
Måske. Men ikke den skønne bog. Og her er en af slagsen.
Vandkunsten har atter sat en standard. Som Hammerich gjorde det i sin tid. Imponerende."
Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad, 11. februar 2012.

Undfanget i Romantikken

"Lotte Thrane beskriver i en ny portrætbog Hammerich som »på én gang den helhedssøgende skønånd, et barn af den romantiske enhedskultur og dens idealistiske forestillinger om dannelse - og den rationelt-kritiske videnskabsmand... disse to sider væves sammen for en tid, symbolsk udtrykt i bevæggrundene til to aktiviteter, som han kaster sig over næsten samtidig i sine unge år: sanskritstudierne og arbejdet med afhandlingen om Ragnarokmyten.«
Sprogvidenskaben var fra første færd en krydsning af romantikkens forestillinger om dybe sammenhænge og den systematiske, empiriske metode, der skulle komme til at dominere senere på århundredet. Først da blev den moderne sprogvidenskab måske nok født, men i så fald kan den siges at være blevet undfanget i romantikken."
Adam Hyllested, Weekendavisen, 17. februar 2012.

Bøgeskov og begejstring

"[Martin Hammerich] var en af de betydeligste kunstmæcener i midten af 1800-tallet og forud for sin tid, hvad angik fremhævelsen af mundtlig fremstilling, friere pædagogiske principper med vægt på selvstændighed, kreativitet, ånd og æstetik. Han var højt begavet, vidt berejst, en meget vidende og spogbevidst skoleleder på Borgerdydskolen på Christianshavn, og interessen for »det skønne« afspejlede sig i hjemmets kunstneriske indretning.
Hammerich fik maleren Jørgen Roed til at kopiere Rafaels Sixtinske Madonna og glædede sig hver gang, han så det store maleri i sin stue på Iselingen. Som Lotte Trane fint påpeger, var der et ideal i tiden, udtrykt af filosoffen og forfatteren Poul Martin Møller, som pointerede den forpligtelse, det enkelte menneske har over for sig selv og samfundet til at udvikle sig.
Ikke som en sur pligt, men som en livslang stræben. Det er denne tankegang, vi kan lære noget af dag, hvor selvudvikling snarere handler om kropsdyrkelse og egoisme. Med et glimt i øjet kan man hævde, at dannelse er det, der bliver tilbage, når vi har glemt, hvad vi har lært. En slags hvælvet overbygning. Der skal åbenhed og modtagelighed til, hvis vi vil vokse personligt, og her hjælper en vis sans for sammenhængen mellem det uendeligt små og det uendeligt store."
Eva Pohl, Berlingske, 17. maj 2012.

Pragtværk om manden bag Sydsjællands »Bakkehus«

"Hvorfor besøgte Danmarks verdenskendte digter, H.C. Andersen, aldrig Vordingborg-herregården Iselingen, der ellers for godt 150 år siden nærmest var en sydsjællandsk pendant til familiens Rahbeks »Bakkehuset« tæt på Valby Bakke? Det og rigtig mange andre spændende spørgsmål vendes i Vordingborg-lægen Jesper Brandt Andersens utroligt fornemme december-udgivelse »Martin Hammerich - kunst og dannelse i Guldalderen«, som netop er udkommet Forlaget Vandkunsten, der er kendt for dets oftest overdådigt udstyrede udgivelser."
Henning Gøtz, Sjællandske, 27. december 2011.

Så kan man ikke blive mere dannet

"Hvis man har hang til mindreværdskomplekser, skal man ikke læse denne bog. Og hvis man ikke kan tåle opremsninger af navne, skal man nok heller ikke. Men med en cognac i hånden og en vis evne til at skimme, så går det nok - ja faktisk så godt, at man bliver en smule klogere.
Sammen med en lille flok historikere, kunsthistorikere og litterater har børnelæge Jesper Brandt Andersen forfattet et større værk om guldaldermennesket Martin Hammerich , som de færreste af os kender, og som nok heller ikke bliver verdensberømt efter denne bog. Ikke at der er noget i vejen med bogen - men alle de navne - mein Gott, de trækker tænder ud.
Martin Hammerich levede fra 1811 til 1881, hvor han døde på herregården Iselingen ved Vordingborg. Han blev født til penge og dannelse og døde velhavende og som en meget dannet mand. Så dannet, at der stort set ikke er grænser for, hvad han formåede at udføre op gennem det 19. århundrede."
Lars Hedebo Olsen, Politiken, 8. januar 2012.

Glemt guldaldermand

"Allieret med en håndfuld forskere og forfattere har børnelægen Jesper Brandt Andersen udgivet et stort værk om Hammerich. Der er ikke sjældent noget uforløst over biografiske samleværker, og denne udgivelse er ingen undtagelse.
Brandt Andersen står selv for tre kapitler; en indledende levnedsskildring, en fortælling om oversættelsen af Sakuntala og et bidrag til Hammerichs kunstinteresse ... Indimellem læner han sig så meget op ad Hammerichs selvbiografi og andre af hovedpersonens tekster eller breve, at man sukker efter andre perspektiverende og kontrasterende kilder og ikke mindst lidt kritisk distance.
Harry Haue har skrevet grundigt om pædagogen og skolemanden Hammerich, mens Kristian Hvidt opridser den politiske scene, Hammerich trådte ind på i 1848. Nogle bidrag ligger i udkanten af, hvad man kan sige er biografisk stof om Hammerich.
Det gør dem dog ikke til ringe artikler.
Således er man ganske underholdt af Nils Ohrts (genbrugte) artikel om bøgeskovsmesteren P.C. Skovgaard og Jørgen Roeds kopi af Rafaels Den Sixtinske Madonna og hans artikel om danske guldalderkunstnere i Rom, ligesom Claus M. Smidts artikel om Iselingens bygningshistorie er interessant.
Bogens bedste bidrag er skrevet af Lotte Thrane, der diskuterer passager i disputatsen i lyset af Hammerichs personlighed."
Ulrik Langen, Weekendavisen, 20. januar 2012.

En foregangsmand

"I 200-året for Martin Hammerichs fødsel har han endelig fået sin egen bog. Den er som alt, hvad Forlaget Vandkunsten står for, en æstetisk nydelse. Martin Hammerich var en kendt skikkelse i sin samtid, både som skolemand, litteraturformidler, skribent, mæcen, æstet og sprogforsker ...
Det er et stort stof at få styr på, men bogens vidt forskellige artikler er en god indføring i Hammerichs tid og miljø."
Hanna Nielsen, Antik & Auktion, 24. maj 2012.

Lektørudtalelse

"... meget spændende stof. Bogen er letlæst og meget indbydende med et væld af illustrationer. Stort noteapparat. Register. Et markant og spændende guldalderliv skildret med engagement og begejstring ...
Fin og ganske stateligt værk om en bemærkelsesværdig figur i den danske guldalder."
Torben Wendelboe, Lektørudtalelse, uge 20, 2012.