Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Søren Peter Hansen

Søren Peter Hansen

(født 1950) er freelance forlagsredaktør og medarbejder ved den store digitale Holberg-udgave, der p.t. udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen.

Tersløsegaard 2011