Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Jytte Høy

Jytte Hy

Jytte Høy er uddannet billedhugger fra det Kgl. Danske Kunstakademi 1983-89. Ansat som rektor for det Jyske Kunstakademi i årene 1996-2007. Hun bor i København og Berlin

3D+2D