Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Rejse i Egypten og Nubien » Pressen skrev

Pressen skrev

På opdagelse i rejsebogens verden anno 2010

"Blandt de mest betydelige danske bogudgivelser i 2010 hører den nye danske udgave af Frederik Ludvig Nordens Rejse i Egypten og Nubien i to foliopragtbind på i alt 699 sider, som samtidig er et vidnesbyrd om, at den trykte bog fortsat til trods for den digitale udvikling ikke altid lader sig erstatte af andre medier.
Bag udgivelsen står Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag har villet markere denne begivenhed med en værdig, smuk boggave til regenten, og dermed til os alle sammen.
Der er tale om en helt ny oversættelse af Nordens storværk med udgangspunkt i den oprindelige franske posthume førsteudgave fra 1755.
Der er ikke gået på kompromis med hverken papirkvalitet, typografi og sats eller gengivelser af illustrationer.
Værket omhandler den fantastiske ekspeditionsrejse, som Frederik Ludvig Norden foretog i 1737-38 i Egypten og Nubien. Helt i oplysningstidens ånd fik læseren af Nordens værk viden om stort set alt, hvad der optog Norden på rejsen i fremmed og ukendt land. Foruden de mange faktuelle oplysninger på skrift er værket også, takket være Nordens maritime baggrund i den danske flåde, forsynet med en række tavler, illustrationer, som aldeles glimrende supplerer teksten.
Der er ikke kun tale om illustrationer i gængs forstand, men også om prospekter, der kan foldes ud over hele tre sider. Det er overordentligt morsomt og interessant dels at læse om Nordens indtryk og opfattelse af Egypten, dels nyde synet af de i alt 169 smukke sort-hvide tavler."

Martin Dyrbye, Bogens Verden, 10. maj 2011.

Det glemte eventyr

"I dag er rejsen glemt, ingen kender F. L. Nordens dagbog, men dengang i 1700-tallet blev den læst og studeret med stor interesse af lærde i Europa og bidrog med ny viden om flodernes flod og det gamle Egypten. Men det råder forlaget Vandkunsten og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab bod på med en ny udgivelse af F. L. Nordens dagbog, » Rejse i Egypten og Nubien «. Dagbogen er ikke tidligere blevet offentliggjort på dansk. Den bliver udgivet i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag i år. Dagbogen er et pragtværk i to bind, rigt illustreret, med breve og kongelige tilegnelser, kyndigt kommenteret af egyptolog Paul John Frandsen (...) Faktisk var F. L. Nordens kobberstukne tegninger en slags visuelle referenceværker langt ind i 1800-tallet, Navnet Norden var kendt i kundskabskredse, og victoriatidens opdagelsesrejsende på jagt efter Nilens kilde i det indre Afrika i 1800-tallet må have kendt til en fransk udgave af F. L. Nordens dagbog fra midten af 1700-tallet".

Jens Ejsing, Berligske Tidende, 26. august 2010

En pryd for nationen

"Hvor går man hen, hvis man vil have en national klassiker i to fantastiske bind, store som brædder af pommersk fyr, med sølv på snittet og trykt på det fineste papir - og dertil med en hel serie af reproducerede kobberstik af 1700-tallets Egypten for under 700 kroner? Man går til forlaget Vandkunsten. (...) Fest og farver. (...) Det mægtige værk foreligger nu i dansk oversættelse. En meget fin oversættelse, der rammer den saglige tone i Nordens værk. Med de mange plancher. Det er forsynet med en glimrende indledning af Paul John Frandsen, der om nogen formår at sætte værket ind i en kulturel kontekst. Han udreder på fremragende måde den vanskelige vej fra ekspedition til bog. Han trækker linjer i dets virkning og gør opmærksom på, hvordan Danmarks ry som udgangspunkt for ekspeditioner grundlægges her i 1730'erne. Carsten Niebuhrs ekspedition muliggjordes af succesen med Nordens."

Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad, 12. juni 2010

På Nilens urolige vande

"Nu kan man for første gang på dansk læse F. L. Nordens eksotiske rejsebeskrivelse fra Egypten og Etiopien (1737-38). Norden var som søofficer og tegner udsendt af kong Christian VI, der ønskede at få en handelsaftale i stand med den etiopske kejser. Delegationen kom under kraftig beskydning fra de lokale, men ved hjemkomsten blev Nordens optegnelser udsendt på fransk og læst af Napoleon. Værket, Rejse i Egypten og Nubien, er smukt trykt og forsynet med Nordens egne illustrationer."

BogMarkedet, 17. maj 2010

Norden på Nilen

"Hvilken overdådig udgivelse! Eftersom det påstås, at 1755-bogen fransk var den flotteste bog trykt i Danmark, manglede det jo også bare, at den første udgave dansk skulle stå tilbage for denne.
Det gør den næppe. Der er anvendt 150 grams papir, flot typografi, 159 kobberstik, redaktionel bearbejdning af højeste karat og et fremragende stort indledende essay af Paul John Frandsen, Nordens eget stikordsregister, 754 sider i 2 store bind i overformat. 1. bind: Alexandria, Kairo og Giza. 2. bind: Kairo-Derri retur.
Rejse i Ægypten og Nubien sprænger alle eventuelle karakterskalaer. Den udgives af Forlaget Vandkunsten og af Det Kongelige Videnskabernes Selskab som en gave til dronningen i anledning af hendes 70-års dag.
Dermed markerer samme selskab, der blev stiftet i 1742, at det netop var selskabet, som dengang satsede stort at udgive Nordens beretning og dermed komme landkortet uden for kongeriget. Det lykkedes over al forventning."
Ole Grünebaum, Weekendavisen, 6. august 2010