Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Vemmetofte. Borg, slot og kloster

Vemmetofte. Borg, slot og kloster

Mikael Venge: Vemmetofte. Borg, slot og kloster. Udgivet juni 2010. 1. udgave. 1. oplag. 432 sider. Indbundet, illustreret. 499 kr. ISBN 978-87-7695-148-1.

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson.

Udsolgt
Tilrettelagt af Mette og Eric Mourier.

”Den besynderlige, kvindelige republik”. Sådan blev Vemmetofte kloster karakteriseret af den unge huslærer på nabogodset Bregentved. Det rige klostergods, omgivet af store skove, hvor priorinden sammen med klosterjomfruerne levede en herskabelig tilværelse, var virkelig et særsyn i 1700-tallets patriarkalske Danmark.

Bogen skildrer Vemmetoftes fortid som befæstet middelalderborg, beboet af rå herremænd som drabsmanden Lave Brok, og som prægtigt herresæde i 1600-tallet under slægterne Brahe, Rosenkrantz og Krabbe. Sin mest glansfulde epoke oplevede Vemmetofte som et kongeligt slot i 1720’erne, hvor det høje søskendepar, prins Karl og prinsesse Sofie Hedvig, holdt hof. Helt op til vor tid beholdt klostret et aristokratisk præg af en enklave fra enevældens tid.

Vemmetofte rummer enestående kunstsamlinger, og klostrets vældige arkiv tillader en indgående skildring af de tre store priorinder, Augusta Barner, Vincentina v.d. Osten og Anna Bülow, der styrede klostret helt i Karen Blixens ånd, som skildret i hendes ”Syv fantastiske Fortællinger”.