Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Grete Pagter Mortensen

Grete Pagter Mortensen

Grete Pagter Mortensen (f. 1945). Cand.mag. i fransk og italiensk fra Københavns Universitet 1973. Ansat i EUs ministerråd fra 1975 som oversætter, sprogrevisor og terminolog. Medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab og Arbejdsudvalg 2003-2009.