Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Tom Bolwig

Tom Bolwig

Tom Bolwig er professor, overlæge, dr.med.

Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen