Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » SOUP - Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen

SOUP - Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen

SOUP - Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen. Udgivet november 2009. 1. udgave. 1. oplag. 190 sider. Indbundet, illustreret. 299 kr. ISBN 978-87-7695-147-4.

Tilrettelagt af Åse Eg Jørgensen.

Udsolgt

Redigeret af Marie Bruun Yde, Gitte Juul, Kaj Nyborg, Henriette Bretton-Meyer, Carsten Hoff, Line Kjær og Cai Ulrich von Platen

Hvilken rolle og betydning kan kunst og arkitektur have i et falmet betonkvarter? Hvordan kan vi gå i dialog med de forkætrede boligområders spøgelser? Hvilke kvaliteter og faldgruber rummer midlertidige projekter? Hvorledes kan beboere, institutioner, arkitekter og kunstnere rustes til at arbejde bedre sammen og skabe fælles byer?

SOUP – Sol Over UrbanPlanen er et eksperiment, der i foråret 2008 udspillede sig i og omkring et halvtomt bydelscenter i det almene boligområde Urbanplanen i København. Billedkunstnere, arkitekter, kuratorer og lokale beboere iværksatte en flygtig forvandling af det afblomstrede Solvang Center til et hybridt hus. Her blandedes kultur, mødesteder og handel. Som en genopdagelse af bydelens modernistiske arkitektur og dertil knyttede drømme flettede projektet Urbanplanens fortællinger sammen med de energier og mangfoldigheder, der i dag findes på stedet. Billedet blev en revitalisering af centret med nye aktiviteter baseret på eksisterende muligheder.

Denne bog dokumenterer SOUP som en proces. Undervejs diskuteres de udfordringer og erfaringer, potentialer og risici, der møder kulturel byudvikling, kunst i det offentlige rum, deltagerbaserede praksisformer og alternative strategier for bydannelse.