Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Mikael Venge

Mikael Venge

Mikael Venge (født 1941) er dr.phil. og mag.art. i historie fra Københavns Universitet.

Bispeborgen Spøttrup

Vemmetofte. Borg, slot og kloster