Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Elmelundemesteren i Fanefjord Kirke

Elmelundemesteren i Fanefjord Kirke

Annett Scavenius: Elmelundemesteren i Fanefjord Kirke. Udgivet maj 2010. 1. udgave. 1. oplag. 128 sider. Indbundet. 149 kr. ISBN 978-87-7695-123-8.

Tilrettelagt af Anne Rohweder.

Udsolgt

24 x 17 cm. Tilrettelagt af Anne Rohweder

Kort før reformationen fyldte Elmelundemesteren hele den markant beliggende Fanefjord Kirke på Møn med motiver fra Det Nye Testamente, en af de kendteste og mest omfattende danske kirkeudsmykninger fra middelalder og renæssance.

Annett Scavenius (BA i kunsthistorie) gennemgår i sin bog kirkens billeder hvælving for hvælving. Hendes forklaringer og kommentarer ledsages af fotooptagelser fra den nyrestaurerede kirke af Nationalmuseets fotograf, Robert Fortuna.

En af Vandkunstens smukkeste bøger.

Foto: Simon Frøsig