Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Islamisk kunst og arkitektur » Islamisk kunst og arkitektur - introduktionsbladet » Om Robert Hillenbrand

Om Robert Hillenbrand

Af Alan Walmsley

I anden halvdel af det 20. århundrede slog studiet af islamisk kunst og arkitektur ind på en ny, spændende kurs som led i en større bevægelse væk fra det enorme, grundlæggende arbejde med at katalogisere og klassificere bygninger, genstande og indskrifter, som kendetegnede århundredets første halvdel. Frugterne af denne indsats møder man stadig i det betydelige pionerarbejde, der blev gjort af blandt andre K.A.C. Creswell, A. Pope og M. van Berchem.

En af de betydeligste forskere i spidsen for den nye og meget spændende fase i studiet af islamisk kunst og arkitektur er Robert Hillenbrand. Skønt han var bekendt med den væsentlige betydning af den forskning, der var gået forud for hans egen, og som var et afgørende grundlag for studier inden for kunst og arkitektur i den islamiske verden (se især hans indsigtsfulde, men ublide analyse af Cresswell i Hillenbrand 1991), introducerede han med sin tilgang til kunst og arkitektur og sin præsentationsform en fornyende dynamik og et kritisk behov for at kaste lys over meningen med materialet, som ofte havde manglet i meget af den tidligere forskning.

I den foreliggende bog, der oprindeligt udkom som et bind i den navnkundige serie World of Art udgivet af Thames and Hudson i London og måske af den grund er forsynet med den lidt beskedne titel Islamic Art and Architecture, fremlægger Hillenbrand emnet i en koncis, broget og læseværdig form i ti geografisk og kronologisk tilrettelagte kapitler begyndende med den islamiske kunsts oprindelse og sluttende med de tyrkisk-osmanniske og persisk-safavidiske imperier. Den måske lidt kedelige titel og den geografisk-kronologiske ramme, der er bestemmende for kapitlernes indhold, kunne indikere en ”temmelig intetsigende og banal tekst” (Hillenbrand 1999:8), men Hillenbrand har i stedet skænket os en særdeles forfriskende og meningsfuld fremstilling af islamisk kunst og arkitektur, der samtidig i høj grad er både ”dristig og primær” i sine litterære farver.

Mennesket og forskeren

Robert Hillenbrand er uddannet ved den engelske højere uddannelses to fornemste bastioner, universiteterne i Cambridge og Oxford, og fik i 1974 en doktorgrad (D. Phil). Hans karriere som universitetslærer begyndte tidligt, som det ofte var almindeligt i årtierne efter anden verdenskrig, og i 1971 blev han ansat ved Department of Fine Arts ved University of Edinburgh. Her forblev han og overtog i 1989 professoratet i islamisk kunst, en stilling der var bred enighed om, at han fortjente. Undervisning indebar for ham blandt andet at sætte spørgsmålstegn ved tidligere opfattelser af islamisk kunst, der nu i mange tilfælde fremstår som gennemsyret af eurocentriske og orientalistiske fordomme og som konstrueret i henhold til dybt rodfæstede kulturelle stereotyper. I 2005 blev Hillenbrand hædret med et meget rost festskrift bestående af atten artikler i anledning af sin tresårs fødselsdag, redigeret af Bernard O’Kane. I dette skrift fremlagde venner, kolleger og studerende ud fra forskellige synsvinkler deres opfattelse af spørgsmålet om ”ikonografi” i islamisk kunst med den udtrykkelige hensigt at ”søge efter meningen i islamisk kunst”; en bestræbelse der har været central i Hillenbrands arbejde (O’Kane 2005). Robert Hillenbrand er i dag professor emeritus i kunsthistorie ved Edinburgh Universit, og i 2008 blev han udpeget til Fellow of the British Academy, Storbritanniens nationale akademi for humaniora og socialvidenskaber. Medlemskab af British Academy er en prestigegivende hæder, som tildeles internationalt anerkendte forskere af deres ligemænd.

Hillenbrands viden om den islamiske verden er i høj grad indhentet på omfattende rejser – fra Sydøstasien til den nordvestafrikanske kyst – og hans arbejde afspejler ofte den førstehåndserfaring af byer, fundsteder og monumenter, som disse rejser har givet ham. For Hillenbrand er det af altafgørende betydning at have en umiddelbar oplevelse af alle materielle kulturformer – at ”møde” et monument er at værdsætte dets fysiske sammenhænge, og at bevæge sig gennem dets mange og varierende indre rum er en dybt bevægende og personlig oplevelse, som aldrig siden glemmes. Hans popularitet som taler og foredragsholder har ført ham vidt omkring. Han har været gæsteprofessor ved Princeton University, Dartmouth College og University of California (LA) i USA, og ligeledes ved Otto-Friedrichs-Universität Bamberg i Tyskland og universitetet i Groningen i Holland. Hans forelæsningsbesøg i København har altid været imødeset med store forventninger, således også i 2003 til symposiet Ivories of Muslim Spain i Davids Samling. Under dette fremragende møde gennemgik han med fascinerende udførlighed de stilistiske lighedspunkter, hvad angår epigrafik og ornamentering, mellem kunsten fra det umayyadiske Syrien (660-750 e. Kr.) og de dekorationer, man finder på spansk-muslimske elfenbensudskæringer fra det 10. og 11. århundrede. Hans forelæsning blev senere udgivet med smukke farveillustrationer i The Journal of the David Collection (Hillenbrand 2005).

Oversat af Claus Bech

Litteratur

Hillenbrand, R.: “Creswell and Contemporary European Scholarship”. Muqarnas 8, 1991, s. 23-35.

Hillenbrand, R.: Islamic Architecture: Form, Function and Meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press 1994.

Hillenbrand, R.: “The Syrian Connection: Archaic Elements in Spanish Umayyad Ivories”. Journal of the David Collection 2 (1), 2005, s. 48-73.

O’Kane, B. (red): The Iconography of Islamic Art: Studies in Honour of Robert Hillenbrand. Edinburgh: Edinburgh University Press 2005.