Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka

Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka

Franz Kafka, Villy Sørensen: Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka. Udgivet maj 2009. 2. udgave. 1. oplag. 88 sider. Hæftet. 99 kr. ISBN 978-87-7695-119-1.

Udsolgt

Tilrettelagt af Allan Daastrup. Oversat, udvalgt og med indledning af Villy Sørensen.

Efter sit digteriske gennembrud i 1912 følte Franz Kafka i højere og højere grad, at hans arbejde som funktionær stod i vejen for hans litterære virke. Men der var også en vis forbindelse mellem funktionæren og digteren Kafka.

Franz Kafka arbejdede fra 1908 og indtil han blev pensioneret i 1922 for Arbejder-Ulykkes-Forsikrings-Anstalten for Kongeriget Bøhmen i Prag. Her udarbejdede han svarbreve på fabrikanters klager, han skrev instruktive propagandatekster vedrørende forsikringspligt i byggeforetagender og forebyggelse af ulykker, samt repræsenterede anstalten i retssager og foretog kontrolbesøg på fabrikker.

På denne måde lærte Kafka fabrikkernes verden at kende indefra. Han har i sit litterære arbejde kunnet bygge på sine egne erfaringer fra ”kontoret”, hvor han tog stilling til en stadig strøm af sager uden at komme i kontakt med dem, som de angik.

Kafka og kontoret
er tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka. Teksterne er udvalgt, oversat og introduceret af Villy Sørensen og indeholder bl.a. et udvalg af ansøgninger og breve til hans forlovede Felice Bauer om hans problemer med ”kontoret”; et uddrag fra hans afhandling om byggefagenes forsikringspligt og anstaltens nekrolog, der kort og tørt registrerer den afdøde oversekretærs data.

Kafka og kontoret er en del af Forlaget Vandkunstens Kafka-serie, hvor Forvandlingen, Dommen og billedbiografien Franz Kafka: Billeder fra hans liv tidligere er udkommet.