Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis » Pressen skrev

Pressen skrev

Det skal således understreges, at Matte Bligaards værk både er en vidunderlig billedbog og et solidt forskningsprodukt. Den vil blive en klassiker. Ulla Kjær, Forening til gamle bygningers bevaring, forår-sommer 2009.

Monument over en genrejsning

... Derom handler Mette Bligaards mere end murstenstunge værk i to bind udstyret i en sådan grad, at man foruden den meget omfattende og detaljefikserede tekst får en billedside, der letter læseoplevelsen og sætter visuel krop på stort set alle de mange ord! ... Med sit værk har Mette Bligaard givet Frederiksborg Slot såvel som Det Nationalhistoriske Museum en særlig dimension - den Meldahlske.
Ole Nørlyng, Weekendavisen, 16. januar 2009.

Et monumentalt livsværk


...Den fortælles, illustreres med overblik, udblik med sikkerhed og holdning. Det er ganske enestående. ... Her er leveret et herkulesarbejde, hvis forfatter fortjener at blive overdænget med hyldest og anerkendelse. Det er bogen om det 19. århundrede - skrevet til det 21. Intet mindre.
Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad, 13. december 2008.

De bedste bøger i 2008


Så stort og flot, som det kan blive, når man vil fortælle arkitektur- og kulturhistorie over et helt århundrede.
Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad, 6. december 2008.

Nationens symbolske genrejsning

Pragtværk … Den første undersøgelse i dybden af emnet … en guldgrube til forståelsen af den stilretning, der blev så betydningsfuld i Europa …
Georg Metz, Information, 2. oktober 2008.

Arkitekturhistorie, når det er bedst

Det er et overdådigt værk. ...en omfattende undersøgelse af de centrale spørgsmål, der optog det 19. århundredes arkitekter og kunsthistorikere, meget bredt, meget lærd, meget inspirerende. ... Et fornemt værk, der vil være til tilbagevendende fornøjelse.
Per Pilekjær, Nordjyske, 21. oktober 2008. Læs hele artiklen her.

Frederiksborgs genrejsning

...et aldeles storslået værk. ... giver Mette Bligaard et nybrydende signalement af det 19. århundredes tankeverden, som den udtryktes i arkitektur, samtidig med at vi får historien om, hvordan en af landets pragtfuldeste bygninger genopstod, så vi i dag både har Christian IVs fantastiske slot og et monument over det 19. århundrede.
Christian Kaaber, BogMagasinet , nr. 8, oktober 2008.

Da Frederiksborg blev genopbygget


De to bind på ialt 956 sider er rigt illustreret med billeder, der på fineste vis, såvel redaktionelt som reproteknisk, underbygger historien. ... Det er også en kvalitet, at denne videnskabelige afhandling samtidig er så god formidling, at man næsten kunne ønske, at bindene ikke var så store og uhåndterlige, for så ville man have taget andet bind med under armen ved næste besøg på Frederiksborg.
Lars Bjørn Madsen, Helsingør Dagblad, 18. november 2008.

Pragtværk om Frederiksborg


Bind 1, der er en sprænglærd gennemgang, handler om historicismen i teori og praksis, den første dybdegående undersøgelse af stilarten på dansk med tråde ud til hele Europa. Bind 2 er koncentreret om Frederiksborgs genopbygning og er mere levende med et imponerende billedmateriale.

Hanna Nielsen, Antik og Auktion, 30. april 2009.

Lektørudtalelse


Et pragtværk i sværvægtsklassen både udstyrsmæssigt og intellektuelt om historicismen som kunsthistorisk begreb og om det genopbyggede Frederiksborg Slot som et tidstypisk stykke bygnings- og restaureringshistorie for det 19. århundrede.

En imponernede og krævende afhandling, der afslører både bredden og dybden i forfatterens viden om dansk og europæisk kunsthistorie, når hun sætter restaureringsprojektet på Frederiksborg Slot ind i en større kunst- og kulturhistorisk sammenhæng. Der henvises til danske og udenlandske kilder og dokumenteres og fortolkes på et højt fagligt/akademisk niveau, når det gælder detaljer i restaureringsarbejdet, og når der henvises til periodens europæiske arkitekturteori. Teksten indeholder mange tyske, franske og engelske citater, og det forudsættes, at læseren har en solid viden om det 19. århundredes kunstretninger og historie.

Det er et helt enestående værk, der på et højt akademisk niveau fortæller om historicismen i Europa og Danmark og detaljeret beskriver Ferdinand Meldahls restaureringsarbejde over mere end fyrre år på Frederiksborg Slot. Historicismen har været både fortiet og ringeagtet i dansk kunst- og arkitekturhistorie. Bogen her giver et mere nuanceret og positivt billede af perioden.

Et stort, flot og krævende værk, der beskriver, nyfortolker og sætter historicismen ind i en europæisk kulturhistorisk sammenhæng. For lærde læsere med interesse for kunst- og arkitekturhistorie og for det restaurerede Frederiksborg Slot.
Knud Weile, Lektørudtalelse, 2009