Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis » Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

I december 1859 brændte Christian IVs renæssanceslot i Hillerød. Efter katastrofen blev det straks besluttet at genopbygge. Resultatet blev et Frederiksborg præget af tidens dominerende smag.

Kunsthistorikeren Mette Bligaard udsender nu på Forlaget Vandkunsten et monumentalt værk om Frederiksborgs genrejsning, hvori hun ser restaureringen som udtryk for det 19. århundredes arkitekturteori og for historicisme-begrebet i særdeleshed.

Frederiksborg brændte som kongeslot og genrejstes som museum for nationen. Mette Bligaard anskuer processen mod en international baggrund. Hendes monografi er samtidig et nærstudie af en udskældt arkitekturretning, der bl.a. har præget myndighedsbygninger overalt i Danmark. Frederiksborg Slot er andet og mere end en ramme for det nationale anegalleri.

I spidsen for slottets genopbygning, som strakte sig over mere end fyrre år, stod arkitekten Ferdinand Meldahl (1827-1908), en stærk personlighed der prægede dansk arkitektur. Han var historicismens allestedsnærværende danske bygmester og er bogens hovedperson.

Værket består af to store bind, der er illustreret med 600 billeder. Første bind behandler historicismen som begreb og europæisk arkitekturretning. Andet bind handler om genopbygningen af Frederiksborg Slot. Trods sit omfang er værket let tilgængeligt.

Mette Bligaard er kunsthistoriker. Inspektør på Frederiksborgmuseet 1973-1989, direktør sammesteds 1989-1997 og leder af Det Danske Kulturinstitut, Edinburgh, 1998-2001.