Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Maleren Dankvart Dreyer » Pressen skrev

Pressen skrev

Den danske bogdesignspris 2008

Værket om Dankvart Dreyer formår at skabe indbydende og overskue- lige rammer for den vidunderlige fynske malers sjælfulde billeder. Her er tale om overordentligt godt boghåndværk i traditionel for- stand og – i udvidet forstand – om bogdesign med intuitiv indlevelse i emnet.

Sammenfattende er det en glæde at se – og ikke mindst – at honorere, når kunst, tradition og bogdesign på en så forbilledlig måde går!

Suzanne Ludvigsen, Foreningen for Boghaandværk, 2008

Gode bøger

... Efter en grundig og let læst udredning om stiltræk og udvikling i Dreyers kunst er hele første bind af værket en udførligt kulturhistorisk kommenteret biografi. Den giver et formidabelt indblik i begrebet Guldalderen - og om hvor meget Dreyer egentlig afveg fra kunsthistorikeren, Niels Lauritz Andreas Høyens (1798-1870), normsættende idealistiske fordring til et dansk nationalt maleri.

Carl Nørrested, North - Art Magazine, nr. 106.

Kunstbøger under juletræet

...Blandt disse er Suzanne Ludvigsens omfattende tobindsværk om Dankvart Dreyer - den overset guldaldermaler, som har været 20 år undervejs. Resultatet er også blevet derefter - imponerende; fra nu af kan landskabsmaleren Dankvart Dreyer på ingen måde betragtes som overset.

Bente Scavenius, Børsen, 18. december 2008.

Forbilledlig kunstbog

I over 20 år har kunsthistoriker Suzanne Ludvigsen arbejdet med guldaldermaleren Dankvart Dreyer. Det er der kommet et poetisk skrevet og let tilgængeligt tobindsværk ud af, men med alt hvad der kan forventes af kunsthistorisk forskning og viden.

Hanna Nielsen, Antik & Auktion, nr. 6, 3. november 2008.

Landskabets åndedrag

Nu har kunsthistorikeren Suzanne Ludvigsen, efter i en menneskealder at have arbejdet med emnet, kortlagt så at sige alt omkring Dankvart Dreyer. Resultatet er et overmåde smukt og helstøbt tobindsværk, hvor man i høj grad også glæder sig over grafisk tilrettelæggelse og formet reproduktionsarbejde.

Ole Nørlyng, Weekendavisen, 22. august 2008.

Guldalderens danske van Gogh

Nu er det også historien om guldaldermaleren Dankvart Dreyer og hans værk, som vi får den fortalt i et stort, redeligt, ja direkte imponerende gennemarbejdet værk af kunsthistorikeren Suzanne Ludvigsen.
...hvor forfatteren må bøje sig for materialets begrænsninger, får læseren et lille indtryk af, hvor stor anstrengelsen for forfatteren har været, og hendes personlige integritet fremstår tydeligt. Ud af hele processen lyser en ydmyg glæde og kærlighed til stoffet, der burde kunne røre selv en sten.

Henrik Holm, Politiken, 17. august 2008.

Trods sin betydelige faglige tyngde

...er "Dankvart Dreyer ..." en bog, der er lige til at gå til. Suzanne Ludvigsen skriver et smukt og kultiveret, undertiden lidt charmerende altmodisch dansk, og hun har den store formidlingsmæssige kvalitet, at hun ikke alene henvender sig til alle med interesse for kunst men også kan det fif, man kan møde hos erfarne foredragsholdere: Med enkelte sætninger griber hun lige tilbage i sin fortælling og minder om, hvad der tidligere skete, og hvad vi har hørt om. Bogen er naturligvis rigt illustreret af talrige af Dankvart Dreyers dejlige billeder, og Mette Mourier har stået for den grafiske tilrettelæggelse, hvilket ikke uventet har resulteret i en klassisk og overskuelig layout, der passer til bogens emne. Det skal nok blive en af de kunstbøger fra 2008, der bliver stående.

Torben Weirup, Berlingske Tidende, 22. juni 2008. Læs hele anmeldelsen her.

Damark får ny guldalderkunstner

FREM AF GLEMSLEN. Maleren Dankvart Dreyer har altid stået i skyggen af guldalderkolleger som P.C. Skovgaard og J.Th. Lundbye. Pragtværk rehabiliterer nu købmandssønnen fra Assens og sætter ham ind i den rette sammenhæng. ...Suzanne Ludvigsen skriver meget klart og ligetil og befriet for den krukkethed, der er en lurende fare, når man vil gøre sig til ét med en tid og dens personer. Hun beskriver klart og opnår en god balance mellem de topografiske oplysninger og værkanalyserne.

Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad, 13. august 2008.

Smuk læsning

Kunsthistoriker Suzanne Ludvigsen ... har brugt 20 år på at opspore viden om og skrive det omfattende værk om den oversete guldaldermaler. Et imponerende værk, skrevet i let-læst, underholdende og smukt sprog, samtidig med at forskning og museumsverden får sit.

Marianne Hein, Fyns Amts Avis, 4. juli 2008.

Suzanne Ludvigsens imponerende tobindsværk

“Maleren Dankvart Dreyer” – der er udgivet på Forlaget Vandkunsten – er en udgivelse af sjælden set karat i dansk kunstlitteraturregi.

Robert Johannes Rasmussen, KultuNaut, 23. juni 2008. Læs hele anmeldelsen her.

Nu foreligger så værket om Dreyer

...om endelig vil placere ham, hvor han hører hjemme: blandt vore store guldalderkunstnere. Glæd jer til mødet med et mesterligt livsværk, som også er blevet muliggjort af den fremragende teknik med at gengive hans farvesymfonier. Værket som giver svar på vore ubesvarede spørgsmål. Glæd jer og nyd Suzanne Ludvigsens poetiske sprog.

Thomas Bruun, Lokalavisen Assens, 17. juni 2008.

Kæmpeværk om fynsk billedmester

... to store gennemarbejdede bøger, som fortæller alt, hvad der er værd at vide om Dreyer, hans kunst og hans liv. Dertil indeholder de to bind også hele det registervæsen, der gør værket til VÆRKET om Dankvart Dreyer.

Marianne Koch, Fyens Stiftstidende, 13. juni 2008.

Den fynske maler Dankvart Dreyer

var en dristig kunstner. Det opdagede samtiden ikke. Han blev glemt, senere genopdaget, og nu har han fået sit mindesmærke. (...) Da han blev genopdaget omkring 1900, var billedsynet blevet forandret gennem malere som Manet og Monet, Renoir, Morisot og Cézanne. Det var nu muligt at få øje for, hvorledes Dreyer i sin intense beskæftigelse med sit materiale havde udpeget mange af de veje, som billedkunsten siden var slået ind på. I sit arbejde har Suzanne Ludvigsen skarpsindigt endevendt Dreyers liv og kan give en ny vurdering af hans personlighed.

Knud Bjarne Gjesing, Fyens Stiftstidende, 13. juni 2008.