Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Kunst og kapital. Portræt af C.L.David og hans verden

Kunst og kapital. Portræt af C.L.David og hans verden

Kristian Hvidt: Kunst og kapital. Portræt af C.L.David og hans verden. Udgivet maj 2008. 01. udgave. 01. oplag. 240 sider. Indbundet. 299 kr. ISBN 978-87-7695-081-1.

Udsolgt

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson

Et stykke tidshistorie med en markant forgrundsfigur: finansmanden og kunstsamleren, højesteretssagfører C.L.David.

Af bogens indledning:

"Den slebne jurist, den dygtige formuesamler, den store kunstmæcen – i Christian Ludvig Davids person forenes disse tre sider og udviklede ham til en fremtrædende personlighed midt i dannelsen af det moderne Danmark. De følgende sider er et forsøg på at male et billede af C. L. David med en bredere optik end andre biografier - det medtager en del om hans brogede samtid og måske en anelse af duften og farven fra en tidsalder, der stadig er inden for mands minde, men nu alligevel føles fjern.

Bogen har klart social slagside. Den handler udelukkende om velhavende mennesker, om en ny overklasse af forretningsfolk, der efter 1900 overtog adelens og godsejernes tidligere stilling som økonomisk og politisk aristokrati. Christian Ludvig David var født i året 1878 og døde i 1960 og hører dermed til en generation, der fik et livsforløb med større kontraster mellem lyse og mørke perioder end nogen senere generationer. Hans omverden forvandledes fra årti til årti, økonomisk, teknisk, politisk. Der var perioder med fremgang og fremtidstro, men ind imellem oplevede Davids generation ikke én, men to katastrofale verdenskrige samt en økonomisk krise imellem. De lagde en dæmper på livsglæden og strejfede Danmark og Davids person uhyggeligt nært.

Fra sin skolegang og ungdom i 1800-tallet medbragte han denne tidsalders tunge last af romantikrester og et nærmest fiktivt folkestyre under en reaktionær godsejeraristokratisk regering. Med sig bragte han også forpligtende minder om sine fornemme jødiske forfædre, der havde gjort gode gerninger for samfundet i guldaldertiden. Da David i 1908 fyldte 30 år og lige var blevet overretssagfører, var hans verden en anden. Den store industrielle ekspansion var i fuld gang omkring nye aktieselskaber - fondsbørsen var et omdrejningspunkt, der forvandlede Danmark fra et agrart bondeland til et urbant industrisamfund. Det var den udvikling, der trods – eller måske snarere på grund af - Første Verdenskrig medvirkede til, at da han fejrede sin 40 års fødselsdag i 1918 var han blevet styrtende rig. I de følgende tyve år slog arbejderbevægelsen igennem som Danmarks magtfulde kernebefolkning. Det var den, der bar den voksende industri frem. På toppen af denne industri sad blandt andre C.L. David nu som 60-årig i 1938 i en dominerende position som højesteretssagfører og bestyrelsesformand i store virksomheder.

I det næste årti blev freden igen ødelagt af nazisme, antisemitisme og verdenskrig. Besættelsestiden og årene var kritiske for Davids generation. Bagefter var Danmark meget forandret. Da David efter krigen fyldte 70 år i 1948 truede endnu en krig, den kolde. Den generation, der som han voksede ind i det 20. århundrede, må ofte undervejs have haft den tanke, at verden virkelig var gået af lave – det mismodige ”efter os Syndfloden” passede godt på Christian Davids tidsalder.

Sådan er ethvert menneske et produkt af sin tidsalder. Men et fåtal er dygtige til at trodse modvinden og som David tilmed i stand til at udnytte tidens opdrift og indrette sig behageligt på toppen af velstandsbølgen.

På et tidspunkt meldte spørgsmålet sig, hvad han skulle med alle pengene. Han fik svaret, da han mødte kunsthistorikeren Emil Hannover, en fuldblods æstet, der for alvor åbnede hans øjne for en ny dimension i livet, skønheden ved den ægte kunst. Som systematisk kunstsamler fra 1920’erne fik hans liv en ny mening og retning, blandt andet fordi han som ungkarlen uden efterkommere så en mulighed for et ”liv efter døden” ved at oprette en offentlig kunstsamling af højeste karat, der ville kunne bære hans navn videre."