Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis

Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis

Mette Bligaard: Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis. Udgivet september 2008. 01. udgave. 01. oplag. 434 + 518 sider. To halvbind i lærredskassette. 999 kr. ISBN 978-87-7695-079-8.

Køb

Tilrettelagt af Carl-H.K. Zakrisson. To store bind i kassette.

Historien om Frederiksborgs genrejsning efter branden i 1859 rummer værdifuldt stof til belysning af det 19. århundredes arkitekturteori i almindelighed og historicismebegrebet i særdeleshed.

I spidsen for genopbygningen stod arkitekten Ferdinand Meldahl (1827-1908), en stærk personlighed, der prægede dansk arkitektur i mere end en menneskealder. Han var historicismens danske arkitekt par excellence.

Genopbygningen og indretningen strakte sig over mere end fyrre år, ja, et enkelt projekt afsluttedes først i 1928. Slottet blev ikke blot genopbygget i det ydre og delvis rekonstrueret, delvis nyindrettet i det indre. Det fik også en ny funktion – nemlig som museum for nationens historie – hvorved bygningens status som nationalmonument blev yderligere accentueret.

Dette store og smukke værks første bind behandler historicismen som begreb og som europæisk arkitekturretning. Andet bind handler om Frederiksborgs genopbygning.