Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Nikolaj Gogol » Pressen skrev

Pressen skrev

Der gik en litterær vækkelse gennem den samlede anmelderskare, da Vladimir Nabokovs bog om geniet Gogol udkom på dansk i juni 2007:

En anden åbning direkte ind i Gogols verden

Vi kan være glade for at få en oversættelse af Nabokovs bog. Dermed har vi fået en biografi om og analyse af Gogol, som kan bruges i undervisningen i både russisk og dansk.

Bente Kliem, Russisklærerforeningen, nr. 137 februar 2008.

Geniet Gogol

En genial forfatter møder en lidenskabelig læser, der selv er en genial forfatter ... Nabokovs bog om Gogol er en bog om Gogol, selvfølgelig, men der er også, og nok så meget, en bog, der insisterer på, at skal man læse, skal man læse uden at gøre sig forestillinger om, at stor litteratur fortæller om en virkelighed uden for sig selv, eller at den - endnu værre - har et opbyggeligt sigte. Gogol-bogen er et forsvar for kunsten for kunstens egen skyld og litteraturen for litteraturens egen skyld. Opbyggelig læsning i al sin forfriskende uopbyggelighed. Et smukt bevis på, at bøger om stor kunst også selv kan være stor kunst.

Søren Kassebeer, Berlingske Tidende, 21. juli 2007. Læs hele anmeldelsen her.

Nabokovs næse for Gogol

Den har intet at gøre med akademisk litteraturvidenskab, men er til gengæld fremragende litteraturkritik. Den er blændende velskrevet. Nabokov er gennemironisk over for tungnemme pædagoger og moraliserende tolkninger ... Entusiasme for originalen fylder oversætterens syv sider lange forord. Hans fordnoter til Nabokovs tekst citerer desuden uoversættelige engelske ordspil ... Oversættelsen er fremragende.

Peter Ulf Møller, Jyllands-Posten, 20. juli 2007. Læs hele anmeldelsen her.

Nabokov møder Gogol

Henrik G. Poulsen, der også tidligere har oversat Nabokov, står nu for den danske version af hans klassiske, nærmest lidenskabelige monografi fra 1944 over Nikolaj Gogol og viser respektfuld grundighed, redegør nærmere for det i et forord. ... Nabokovs kritiske ekvilibrisme svarer ganske godt til Gogols egne rappe, labyrintiske fantasier, der halsbrækkende baner sig vej gennem digressioner og barokke falbelader ... Nabokovs skrift tydeliggør på sin tids betingelser en stadig aktuel konflikt i både kunst og kritik mellem - forenklet sagt - opbyggelighed og formalisme, overflade og dybdestruktur, realisme og modernisme.

Torben Brostrøm, Information, 28. juni 2007. Læs hele anmeldelsen her.

Masterclass hos Nabokov

Denne bog om Nikolaj Gogol (1809-52), Nabokovs og mange andre feinschmeckeres favorit fra den 'mirakuløse generation" ... er fra 1944. Nabokov skrev den således i sin egenskab af litteraturprofessor, og den er en slags lærebog med hvad dertil hører af udstyr. Men på et niveau, man nu kun kan drømme om, i sprog og sofistikation.

Marie Tetzlaff, Politiken, 4. august 2007.

Et tilfælde af sprog

Det er denne gordiske-gogolske knude, som Nabokov løser med et vellystigt og imponerende hug: Gogol var aldeles ikke realist, endsige humorist, men et geni i sin helt egen kategori. Eller sagt på en anden måde: "Alle store litterære præstationer er et tilfælde af sprog og ikke af ideer." Sådan! ... Nærværende bog er i endnu højere grad et con amore-projekt. Den sprudler af kærlighed til Nabokov og er i sig selv et lykkeligt tilfælde af sprog.

Mette Dalsgaard, Weekendavisen, 3. august 2007.

Udfylder et hul i litteraturvidenskaben.

Der findes ikke meget på dansk om Gogol og hans forfatterskab, og denne bog kan således udfylde et hul i litteraturvidenskaben.

Flemming Faarup, Lektørudtalelse, 2007.

Forfriskende

Oversætteren af Gogol-bogen, Henrik G. Poulsen, skriver i forordet, at Nabokovs fortrin som litteraturformidler var, at "han forenede et klart, akademisk intellekt med en dyb, digterisk indlevelse". Det er forfriskende, at forlaget Vandkunsten trodser enhver markedslogik og sender Nabokovs lille bog på gaden. Den bliver næppe en bestseller, men får nye læsere øjnene op for Nabokovs store kvaliteter på grund af udgivelsen, er meget nået.

Michael Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad, 2. august 2007.

... den behandler vittigt læsningens vanskelige kunst. Med i købet får man Nabokovs uforbederlige meninger om freudianere, kritikere, politik, litteratur og meget mere. Kedelig er han bestemt ikke. Nordjyske Stiftstidende, Aalborg, 14. juli 2007.