Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Julie Harboe

Julie Harboe

Julie Harboe, født 1962, magister i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Studier i senantik og tidlig byzantinsk kunst, arbejde på københavnske kunstmuseeer og som kunstkritiker, længere ophold i Italien og England. 1993-1999 grundlægger og leder forumclaque, et kunstlaboratorium med interdisciplinære kunstprojekter i Baden, Schweiz. 2001-2004 videnskabelig medarbejder for kunst ved Collegium Helveticum, ETH Zürichs tværvidenskabelige institut. Bor i Niederickenbach, Schweiz og arbejder som redaktør, docent i kunsthistorie, kurator og forsker. Projekter bl.a. "Kunstnerisk frihed i Schweiz og Danmark. En transdisciplinær undersøgelse " og et interkulturelt global-cuisine projekt for HSA-Luzern. Har bl.a. skrevet "Remembering or Forgetting the Meaning of an Ornament. Trails of Antiquity in Early Byzantine Ornamentation" i W.Reinink & J.Stumpel (Eds.), Memory & Oblivion, pp 759-764. Amsterdam 1999. Foto: Pernille Klemp.

Systemfusion. Om Niels Nedergårds udvikling af en ny ornamentik