Forlaget Vandkunsten » Hvem? » Arno Victor Nielsen

Arno Victor Nielsen

Arno Victor Nielsen er filosof, mag. art et cand. mag. Professor i æstetik ved Kunsthøjskolen i Bergen og desuden ansat ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har været lektor ved Arkitektskolen i Århus, anmelder ved Politiken, freelancemedarbejder ved Danmarks Radio, og er nu kommentator ved Berlingske Tidende. Har redigeret bøger om teknologifilosofi, musikfilosofi og museologi og har udgivet bogen Frasorterede Tankestreger, et udvalg af forfatterens filosofiske refleksioner over aktuelle begivenheder, sendt i Danmarks Radios P1 . Bogen er udsendt af Forening for Boghaandværk.