Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet) » Kort litteraturoversigt

Kort litteraturoversigt

Af Johan Hermann Rump

Danske koranoversættelser (monografier)

Buhl, Fr.: Koranen: Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge, 2. rev. udg., Verdensreligionernes Hovedværker, Gyldendalske Boghandel (København), 1954 (1. udg. 1921). — En deloversættelse med noter; følger G.L. Flügels verstælling (Leipzig). Dr.phil. et theol. Frants Buhl (1850-1932) var professor i semitisk filologi ved Københavns Universitet.

Hvidberg-Hansen, Finn O.: Koranen i udvalg, 2. rev. opl., Verdensreligionernes Hovedværker, Forlaget Spektrum (København), 1999 (1. udg. 1997 og er desuden udkommet i bogklubudgaver med to varianttitler: Koranen: udvalgte tekster i 2004 og Hvad siger Koranen? Udvalgte tekster om Allah, drab, engle, Koranen, profeter, vantro, ægteskab o.a. i 2006). — En deloversættelse med noter; følger al-Azhar Universitetets verstælling (Kairo). Dr.phil. et lic.theol. Finn Ove Hvidberg-Hansen (Århus) er professor emeritus i semitisk filologi fra Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

Madsen, A.S.: Koranen med dansk oversættelse og noter, 3. udg., 2. rev. opl., Borgens Forlag (København)/Islam International Publications (Tilford – Ahmadiyya Bevægelsen), 2006 (1. udg. 1967). — En komplet oversættelse med noter; følger Ahmadiyya Bevægelsens verstælling (Qadian). Overlærer Abd al-Salam Madsen (Højby) er fhv. imam ved Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre.

Wulff, Ellen: Koranen, Forlaget Vandkunsten (København), 2006. — En komplet oversættelse med register; følger al-Azhar Universitetets verstælling (Kairo).

Anden dansk koranforskning (nutidige eksempler)

Butler, Jean: »Iblîs i Koranen: variationer over temaet synd« i Naqd: Tidsskrift for Mellemøstens litteratur (København), nr. 2, 2000. — Cand.mag. Jean Butler er ekstern lektor ved Carsten Niebuhr Afdelingen på Københavns Universitet.

Crone, Patricia: »Hvordan tjente de koranske hedninge til livets ophold?« i Tidsskrift for Islamforskning/Islamforskning.DK (Århus), nr. 1, 2006. — Ph.D. Patricia Crone er professor i islamisk historie ved Institute for Advanced Study i Princeton (USA).

Ertner Rasmussen, Henrik: Kristendom i Koranen: hvad forener og skiller kristne og muslimer?, Forlaget Kontrast (Værløse), 2000. — Cand.theol. Henrik Ertner Rasmussen har tillægsstudier fra Det Pavelige Institut for Arabistik og Islamologi (PISAI) i Rom og er arabisktalende hjælpepræst ved Vigerslev Kirke samt generalsekretær for Dansk Europamission i Bagsværd.

Hoffmann, Thomas: »Om Koranens diskurs: Poetisk-profetiske familieligheder og familiestridigheder« i Ole Davidsen (red.): Litteraturen og det hellige, Århus Universitetsforlag (Århus), 2005. — Ph.d. et cand.mag. Thomas Hoffmann er postdoc.-stipendiat ved Carsten Niebuhr Afdelingen på Københavns Universitet.

Kodal, Dorthe Maria: »Ummi-profeten Muhammed og hans kaldelse« i Pernille Carstens mfl. (red.): Et blandet bæger, Forlaget Anis (Frederiksberg), 2005. — Cand.mag. Dorthe Maria Kodal er ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

Møller Larsen, John: »Sayyid Qutb: Et liv med Koranen« i Armin W. Geertz mfl. (red.): Det brede og det skarpe: religionsvidenskabelige studier, Forlaget Anis (Frederiksberg), 2004. — Ph.d. et mag.art. John Møller Larsen er stipendiat ved Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

Rasmussen, Lissi: »Nyere tendenser i retning af kontekstuel Koran-tolkning« i Nyhedsbrev om islam og kristendom/IKStudiecenter.DK (København), nr. 3, 2001. — Dr.theol. Lissi Rasmussen er sognepræst ved Sankt Johannes Kirke og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter i København.

Øvrige skandinaviske koranoversættelser (monografier)

Norske

Berg, Einar: Koranen, 3. udg., med et innledende essay av Kari Vogt, Verdens Hellige Skrifter, De Norske Bokklubbene (Oslo), 2000 (1. udg. 1980).

Schencke, Wilhelm; Birkeland, Harris: Koranen i utvalg: oversatt til norsk med innledning og tolkning, 2. udg., Aschehoug Forlag (Oslo), 1989 (1. udg. 1952).

Tariq, Mubashar Ahmad mfl.: Den Hellige Qur’ânen: arabisk tekst med norsk oversettelse, Islam International Publications (Tilford – Ahmadiyya Bevægelsen), 1996.

Svenske

Bernström, Mohammed Knut; Asad, Muhammad: Koranens budskap med kommentarer och noter, 3. udg., Svenska Islamiska Akademiens Skriftserie (sunni-islam), Proprius Förlag (Stockholm), 2002 (1. udg. 1998).

Crusenstolpe, Fredrik: Koran öfversatt från arabiska originalet jemte en historisk inledning, P.A. Norstedt & söner (Stockholm), 1843.

Sadiqa, Qanita: Den heliga Qur’anen: arabisk text med svensk översättning, Islam International Publications (Tilford – Ahmadiyya Bevægelsen), 1988.

Tornberg, C.J.: Korânen ifrån arabiskan öfversatt med en inledande biografi öfver Muhammed, C.W.K. Gleerups Förlag (Lund), 1874.

Zetterstéen, K.V.: Koranen översatt från arabiskan, 3. udg., med anmärkningar av Christopher Toll, Wahlström & Wildstrand (Stockholm), 2003 (1. udg. 1917).

Introduktioner og opslagsværker (udvalg)

Danske

Buhl, Fr.: Muhammeds Liv, 3. rev. udg., Poul Kristensens Forlag (Herning), 1998 (1. udg. 1903 og tysk rev. udg. 1929).

Buhl, Fr.: Muhammeds religiøse Forkyndelse efter Qurânen, J.H. Schultz Forlag (København), 1924.

Bæk Simonsen, Jørgen: Politikens Islamleksikon, 2. rev. opl., Politikens Forlag (København), 2001 (1. udg. 1994).

Cook, Michael: Koranen: En meget kort introduktion, Forlaget Vandkunsten (København), 2003 (engelsk originaludg. 2000).

Internationale

Bell, Richard; Watt, W. Montgomery: Introduction to the Qur’an, 2. rev. udg., Edinburgh University Press (Edinburgh), 1970 (1. udg. 1953).

Gibb, H.A.R. mfl. (red.): The Encyclopaedia of Islam, 2. rev. udg., bd. I-XII, Brill Academic Publishers (Leiden), 1960-2004 (1. udg. 1913-1936).

Maier, Bernhard: Koran-Lexikon, Kröners Taschenausgabe, bd. 348, Alfred Kröner Verlag (Stuttgart), 2001.

McAuliffe, Jane Dammen (red.): Encyclopaedia of the Qur’ān, bd. I-VI, Brill Academic Publishers (Leiden), 2001-2006.

Rippin, Andrew (red.): The Blackwell Companion to the Qur’an, Blackwell Publishing (Malden/Massachusetts), 2006.

København, i oktober 2006