Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet) » Sura 5: Bordet » Vers 48

Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet)

Sura 5 (Bordet) vers 48

Til dig sendte Vi Skriften med sandheden ned, til bekræftelse af det af Skriften, der forelå før den, og for at give vished derom. Døm imellem dem efter det, som Gud har sendt ned! Følg ikke deres lyster, bort fra den sandhed, der er kommet til dig! For hver og en af jer har Vi sat en retning og en vej. Hvis Gud havde villet, havde Han gjort jer til ét fællesskab; men Han vil sætte jer på prøve gennem det, som Han har givet jer. I skal derfor stræbe efter at komme først med det gode! Til Gud vender I alle tilbage. Da vil Han underrette jer om det, hvorom I var uenige.


Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet). Udgivet november 2006. 1. udgave. 1. oplag. 544 sider. Indbundet. 399 kr. ISBN 87-91393-95-7.

Køb

Enhver form for kopiering af teksten er forbudt i henhold til lov om ophavsret, og må kun finde sted efter skriftlig aftale med forlaget. Copyright (c) 2006 by Forlaget Vandkunsten.