Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet) » Sura 2: Koen » Vers 282

Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet)

Sura 2 (Koen) vers 282

I, der tror! Hvis I låner penge fra hinanden med en bestemt tidsfrist, så skriv det ned! Lad en skriver skrive jeres mellemværende ned, uvildigt. Ingen skriver må nægte at skrive, sådan som Gud har lært ham det. Han skal skrive, og skyldneren skal diktere! Han skal frygte Gud, sin Herre, og ikke trække noget fra! Hvis skyldneren er svagt begavet eller mindreårig eller ude af stand til selv at diktere, skal hans værge diktere, uvildigt! Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd, så én mand og to kvinder, som I kan godtage som vidner, således at hvis den ene af de to skulle fejle, så kan den anden påminde hende. Vidnerne må ikke undslå sig, når de bliver opfordret. I må ikke, selvom det keder jer, undlade at skrive det ned, hvad enten det er stort eller småt, indtil fristens udløb! Dette er det mest retfærdige i Guds øjne, det mest retsindige for vidnesbyrdet og det, der bedst kan fjerne jeres tvivl. Men hvis det drejer sig om en forhåndenværende vare, som I har i omløb imellem jer, begår I ingen overtrædelse, hvis I ikke skriver det ned. Tag vidner, når I slutter en handel! Hverken skriver eller vidne må forulempes. Hvis I gør det, er det en gudløshed ved jer. Frygt Gud! Gud giver jer viden. Gud er vidende om alt.


Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet). Udgivet november 2006. 1. udgave. 1. oplag. 544 sider. Indbundet. 399 kr. ISBN 87-91393-95-7.

Køb

Enhver form for kopiering af teksten er forbudt i henhold til lov om ophavsret, og må kun finde sted efter skriftlig aftale med forlaget. Copyright (c) 2006 by Forlaget Vandkunsten.