Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk » Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet) » Sura 2: Koen » Vers 213

Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet)

Sura 2 (Koen) vers 213

Menneskene var engang ét fællesskab. Så sendte Gud profeterne til at bringe det gode budskab og advare, og sammen med dem sendte Han Skriften med sandheden ned til at dømme mellem menneskene i det, hvorom de var uenige. Kun de, der havde fået den, blev i gensidig oprørskhed uenige om den, efter at de klare beviser var kommet til dem. Derpå ledte Gud med sin tilladelse dem, der tror, til det af sandheden, hvorom de havde været uenige. Gud leder, hvem Han vil, til en lige vej.


Koranen i ny dansk oversættelse (indbundet). Udgivet november 2006. 1. udgave. 1. oplag. 544 sider. Indbundet. 399 kr. ISBN 87-91393-95-7.

Køb

Enhver form for kopiering af teksten er forbudt i henhold til lov om ophavsret, og må kun finde sted efter skriftlig aftale med forlaget. Copyright (c) 2006 by Forlaget Vandkunsten.